sunnuntai 5. toukokuuta 2013                                       MO8.2 osuus 2.

Tehtävät:

Reviiri,
Tehtävämme oli esittää oma reviiri, tässä oma tuotokseni:


Tehtävän arvioisin arvosanalla 5Toinen tehtävä oli valmistaa mielentila 25x25x25 pahvilaatikkoon: Tässä tuotokseni:

Tehtävän arvioisin arvosanalla 4.

Yllätykseksi laatikon sisältä löytyy Patasydän!!!


maanantai 15. huhtikuuta 2013

Itseilmaisua ja abstraktin taiteen maalaustekniikoitaTehtävän anto oli seuraavanlainen:        


 "Itseilmaisua ja abstraktin taiteen maalaustekniikoita muodonannossa yhdistävä sekatekniikkaharjoitus & kirjallinen pohdinta (1 sivu) harjoituksen koulusovellettavuudesta: oman sovelluksen esittely. Kerroksellinen maalaus: värin lisäys ja poistaminen (Laaja sivellinvalikoima, sieni, kuplamuovi, skrapa, tikku. Tekniikat: maalauskerrokset (2), roiskinta, valutus, aiemman kerroksen avaaminen). Tavoitteet: itseilmaisussa tuotetaan omaa maalausjälkeä esille käyttäen abstraktin taiteen maalaustekniikoita monimuotoisesti muodonannossa lisäten ja poistaen väriä. Esitys voi olla esittävä tai abstrakti. Välineet: puolipeitevärit, pulloväri ohuena kerroksena käytettynä (peittävä vaikutelma), akryyliväri paksuhkona kerroksena käytettynä(impasto eli paksu tekstuuripinta maalauksessa). Tee aluksi pienimuotoinen tekniikkaharjoitus, kokeile välineitä ja värejä. Jatka työskentelyä steiner-paperille."

Lähdin toteuttamaan itseilmaisua ja abstraktin taiteen maalaustekniikoita todella avoimella kädellä. En pidätelly taiteen syntymistä vaan annoin värien roiskua  villisti. Mielestäni tämä sopii koulusovellutukseksi tietyin varauksin. Oppilas saa paljon varmasti irti siitä, että varsinaista tehtävänantoa ei ole vaan saa niin sanotusti "luoda itseään". Tämä antaa vapauksia sellaisille oppilaille, joilla on luomisen tuska tyhjän paperin muodossa. Toisaalta oppilaat voivat sotkea vaatteensa ja työ pisteensä. Työ itsessään oli siis hyvinkin sotkeva ja tästä syystä en välttämättä veisi tätä sovellutusta suoraan kouluun, vaan ehkä jonkinlainen sovellutus tästä. Tila jossa työ tehdään täytyy suunnitella hyvin ja oppilaiden suojavarustukseen tulee kiinnittää paljon huomiota. 

Oma tuotokseni oli melko abstraktin lähestymistavan mukainen. Kokeilin monipuolisesti eri tekniikoita, joita edellä olevassa ohjeistuksessa määriteltiin. Työ onnistui mielestäni hyvin ja työn toteuttaminen oli mukavaa. Itseilmaisu kuvataiteen keinoin oli siis ainakin itselle mieluisin lähestymismuoto kuvataiteen tuottamiseen. Valitettavasti työni jäi kiinteistöjen hautuu maalle eli mäellä sijaitsevaan Artika rakennukseen. Valitettavasti kyseisestä työs ei ole jäljellä kuin muistot juuri tämän rakennusteknisen ongelman vuoksi.  

Kollaasi kartonkigrafiikan keinoinTehtävän anto oli seuraavanlainen:      

      "Kollaasi kartonkigrafiikan keinoin. Laatta: maitopurkkikartonki, vedostus: Charbonnelinvesiliukoiset värit & syväpainopaperi, materiaalit: erilaiset laatalle liimattavat tekstuuripinnat, joista kollaasi rakennetaan (langat, pahvit, kankaat, hiekkapaperi). Tehtävän aihe: Matkalla visuaalisessa kulttuurissa. Ota tähän tehtävään sinulle luonteva pieni otos visuaalista kulttuuria (arkitaide, korkeakulttuuri, populaarikulttuuri, esinemaailma, sisustaminen, rakennettu ympäristö, ympäristötaide) mukaan esim. fontteina, autenttisina/todellisina esinemaailman materiaalisina viittauksina (liput, tölkin osat, tietyn esineen värisävy, muotokieli) tms."

Lähdin toteuttamaan tuotosta liimattavien materiaalien kautta sommittelemalla paloja paikalleen. Tarkkaa suunnitelmaa itse työn muodosta ei siis ollut vaan annoin ajatuksen virrata vapaasti. Jos sitoisin tämän työ johoinkin kontekstiin niin se olisi varmasti popkulttuuri. Mielestäni työ onnistui hyvin ja lopputulos mielytti silmää. Kaiken kaikkiaan mukava tehtävä ja toteutustapa oli ainakin itselle täysin uusi. Koulussa menetelmä toimii varmasti hyvin vapaan ilmaisun johdosta. 


 Kuva tuotoksestani:

 


tiistai 26. maaliskuuta 2013

Värietnografian keinoinVärietnografian keinoin


Reflektointi
Värietnografisen prosessin luomisen aloitin havainnoimalla ympärillä olevaa materiaa ja ympäristöä. Tarkkailua suoritin oikeastaan joka paikassa. Koetin pitää aistit vireillä koko prosessin ajan, jotta mahdollisimman hyvät sävyt päätyisivät lopulliseen työhön. Työ oli minusta melko mukava toteuttaa, vaikkakin toteutin sen melko viimetingassa. Sain idean työstää värit Porin Ässien logon sisään kuvaamaan uuden kevään alkua. Ehkä juuri valitsemieni värien perusteella odotan kevättä jo innolla, koska suurin osa sävyistä oli melko keväisiä. Talvi on taittumassa ja kevät saapuu pitkän odotuksen jälkeen. Porin Ässien viimeaikainen voittoputki herätti mielenkiintoa siinä määrin, että värit saivat ajatukset lentämään. 


Ajatuksellinen tuotos muotoutui A3 paperille hetkessä ja flow-tila oli taattu. Mielestäni työ onnistui melko hyvin, vaikkakaan en koko työtä toteuttanutkaan suoranaisesti ohjeiden mukaan. Työtä oli mukava tehdä ja perinteinen piirto osuus jäi taka-alalle. Työ oli opettavainen ja värien ja värisävyjen käyttöön sain paljon harjoitusta tämän työn kautta. Ehkä sitä ei ennen tajunnutkaan miten sävyt vaikuttavat lopulliseen tuotokseen niinkin paljon, mitä ne todellisuudessa tekevät. Parhaiten tässä työssä kuitenkin kehittyi havainnointi ympäröivästä maailmasta. Kaiken kiireen keskellä sitä ei aina huomaakaan kuinka paljon sävyjä ja muotoja ympärillämme onkin. Oli herättävää huomata, että ympäristön tarkkailu on jatkunut hivenen parempana kurssin loputtua. Työn värisävyjen etsintä olisi voinut olla syvällisempääkin, mutta kuten tuossa edellä jo mainitsinkin niin kevättä on ilmassa ja ehkä juuri siitä syystä värisävyt ovat melko keväisiä.

Värisävyjen merkitys tuotteiden kannalta on todella suuri. Esimerkiksi tekemäni värietnograafinen Ässä logo ei oli kovinkaan myyvä. Väreillä on siis suuri merkitys tuotteen markkinoinnin kannalta. Otetaan toiseksi esimerkiksi vaikka maitopurkki. Rasvaton maito on vaalean sinisessä, kun taas kevyt maito sinisessä purkissa. Vaalean sinisellä sävyllä tuotteesta tehdään kevyempi kuin tummemman sinisellä, tai siltä se itsestä ainakin tuntuu. 


Mielestäni onnistuin työssä kiitettävästi, koska aktiivisuuteni prosessia kohtaan oli merkitsevä ja kokonaisvaltainen. Olisin voinut hieman enemmän etsiä lopullisia sävyjä työhön, mutta kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen lopputulokseen kyseisen työn osalta. 

Taidekasvatusmallien vaikutus värietnograafiseen prosessiin

Muoto:Mielestäni värietnografisessa prosessissa muoto taidekasvatusmallina ei ole välttämättä ole päällimmäisenä ehtona. On hienoa jos pystyy yhdistämään muodon kielen ja värisävyjen merkityksen yhdeksi kokonaisuudeksi. Tietysti sommittelulla ja kuvanrakentamisella on tärkeä osuus, mutta värisävyjen oppiminen ja niiden ”rakentaminen” on mielestäni tärkeämpää kuin hyvä sommittelu.


Visuaalinen kulttuuri:Mielestäni värietnografista työtä on helppo lähteä rakentamaan juuri visuaalisen kulttuurin kautta. Siinä oppilaan ympärillä olevat kohteet antavat oppilaalle signaaleja joiden avulla hänen on helppo lähteä rakentamaan työtä haluttuun suuntaan. Oppilaan mielenkiinto ja motivointi saadaan toteutettua helposti juuri oppilasta kiinnostavan ympäristön kautta.


Jäljittely:Jäljittely sopii erinomaisesti juuri värietnografiaan, koska värien kopioiminen jostain tietystä kohteesta on todella haastavaa. Oppilaita on helppo motivoida jäljittelyn avulla ja oppilaat oppivat samalla sävyjen ”rakentamista”.


Itseilmaisu:Oppilaat saavat itseilmaisussa lähes vapaat kädet toteuttaa työtä. Toisilla tämä toimii ja toisilla taas ei. Voisin kuvitella, että itse ilmaisun keinoin monet ei niin kuvataiteellisesti lahjakkaat  oppilaat saavat onnistumisen tunteita itseilmaisun kautta, koska ”mitään” rajoja ei välttämättä ole. Oppilaat siis saavat toteuttaa itseään tiettyjen raamien sisällä. Tämä antaa vapautta ja itsenäisyyden tunnetta kehittyville nuorille ja rohkaisee heitä kokeilemaan uusia ja erilaisia tekniikoita.
 

                                               

                                         Värietnograafinen tuotokseniSoveltuvuus alakouluun
Värioppi sovellutus alakouluun:


1 .    Oppilaat tarkkailevat ympäristöä ja hankkivat pohjatietoutta toteutettavasta aiheesta.
2 .     Oppilaat keräävät sanoma- ja aikakauslehdistä tekstejä ja lyhyitä sanoja (tekstit tulee olla  erivärisiä ja kokoisia.)(oppilaille näytettään mallit)
3 .    Oppilaat rakentavat äitienpäivä kortit, jossa teksteillä ja niiden sommittelulla saadaan aikaiseksi korttiin sisältö.
4 .    Kortti valmistetaan tunneilla A4 kokoiselle paperille.
5 .    Valmiskortti kehystetään ja laminoidaan, jotta kortti olisi pitkäikäinen.
6 .    Integrointi on myös mahdollista eri oppiaineiden välillä.


Mielestäni leikkaa liimaa tuotokset ovat erittäin sopivia alakoulun puolelle, koska siinä lopputulos voi miellyttää silmää vaikka prosessi olisikin ollut hankala. Ehkä juuri tällaiset leikkaa, liimaa työskentelyt ovat parhaimpia toteutuksen kohteita juuri alakoulussa. Oppilaat saadaan innostumaan melko helposti työskentelemään ahkerasti. Myös ryhmätyönä tällainen oli hauska toteuttaa, koska jokainen voi laittaa ns. oman palansa puuttuvaan tauluun. Voisi todeta, että tämän kaltaista työtä voisi soveltaa jokaiseen taidekasvatusmalliin hyvinkin helposti. Tekniikka on muokattavissa moniin eri tyylilajeihin sopivaksi, oppilaan taitotason huomioon ottaen.

                     
Värimallien oppiminen

Oman työni osalta voisi oppilaiden kanssa käydä läpi esimerkiksi seuraavia seikkoja:
-       Värien merkitys kontekstista irrottautumisella
-       Värimaailman merkitys kuvan kannalta
-       Mitä värit antaa ymmärtää
-       Miksi kuvaan on valittu juuri kyseiset värit
-       Vastavärien merkitys kuvassa
-       Alkuperäisten sävyjen merkitys
-       Mitä ajatuksia sävyt herättää

Oppilaiden ajatusten herättäminen ja värien merkitys on varmasti olennaisin osa koko kuvataidekasvatusta. Pienikin sävyjen muutos, saa aikaan suuren muutoksen. Oppilaiden rohkaisu värien, jopa villiinkin käyttöön kannattaa, koska lopputulos voi olla häkellyttävä.